کارشناسی متوسطه آموزش وپرورش ملارد

مقطع آموزش متوسطه در هندوستان

مقطع آموزش متوسطه در هندوستان 

ساختار آموزشي

به طور اساسي در كليه كشورهاي جهان آموزش متوسطه از نقش بسيار مهم حساس و سرنوشت سازي در آينده فرد و اجتماع برخوردار مي باشد. در اين دوره از يك سو پي ريزي آموزش علوم و تكنولوژي عيق تر از دوره قبل مورد توجه قرار گرفته و دانش آموزان آمادگي لازم جهت ورود به دوره هاي عاليتر آموزشي بهره مند مي گردندو از سوي ديگر به عنوان يكي از اعضاي جامعه به كسب مهارتهاي اجتماعي و بازار كار مبادرت مي نمايد. در واقع آموزش متوسطه پلي است كه آموزش ابتدايي را به آموزش عالي دوره هاي فني و حرفه اي و يا ورود به بازار كار و زندگي اجتماعي متصل مي نمايد. بر اساس خط مشي جديد آموزش نظام آموزش متوسطه در هند از چهارده سالگي آغاز شده و تا مدت چهار سال ادامه مي يابد . به عبارت ديگر اين دوره از پايه نهم آغاز شده و تا پايه دوازدهم ادامه مي يابد . اين دوره نيز از دو دوره آموزشي دو ساله مقدماتي و تكميلي متصل ميگردد. در برنامه ريزي مقطع مقدماتي متوسطه بر دروس عمومي و پايه متمركز ميگردد. در صورتي كه در مقطع تكميلي متوسطه برنامه ريزي درسي بر دروس تخصصي تاكيد دارد . به طور كلي برنامه هاي درسي اين دوره كه دروس رياضيات،علوم،تكنولوژي، علوم اجتماعي، تربيت بدني و بهداشت،آموزش هنر، مهارتهاي حرفه اي ، كار تجربي و آموزش زبانهاي هندي،انگليسي و زبانهاي محلي مشتمل ميگردد. كتابهاي درسي به زبان انگليسي تاليف مي شوندو از آنجائيكه زبان اداري و ديواني اين كشور انگليسي است به زبان انگليسي نيز تدريس مي گردد.

بر اساس گزارش وزارت توسعه منابع انساني تعداد مدارس دوره چهار ساله آموزش متوسطه از 416،7 مدرسه طي سال 1950 به 436،112 مدرسه طي سال 1999 بالغ مي گردد. تعداد معلمان اين دوره نيز از 000،127 نفر طي سال 1950 به 878،747،1 نفر طي سال 1999 افزايش يافته و تعداد دانش آموزان نيز در اين دوره به 27,767,449 نفر بالغ مي گردد. بررسي و مقايسه آمارهاي موجود روشن مي سازد كه كشور هند به رغم ازدياد جمعيت، بويژه در رده هاي سني كودكان لازم التعليم و فقدان منابع طبيعي استراتژيك من جمله نفت و گاز توفيق فراواني در فراهم سازي امكانات و سرمايه گذاري هاي مالي وانساني در زمينه آموزش بويژه براي كودكان طي 5 دهه اخير داشته است. به نحوي كه نسبت ثبت نام دانش آموزان از 33/18 درصد درزمان استقلال بر 14/92 درصد افزايش يافته است.

سيستم امتحاني و مدارك تحصيلي

ارزشيابي تحصيلي در نظام آموزشي هند از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد. به طور علمي ، درتمامي ايالت هاي كشور سطوح تحصيلي به كلاسها يا پايه هاي متعدد تقسيم شده و ارتقا از يك پايه به پايه بعدي متوسط به نتيجه ارزشيابي نهايي در پايان سال تحصيلي است. در سطح آموزش ابتدايي ، آزمون ها از انعطاف كافي برخوردار بوده و به صورتي داخلي و در سطح مدرسه اي برگزار مي گردد. اين مقطع سياستهاي آموزشي به گونه اي است كه كليه دانش آموزان به گذراندن كلاسهاي اول تا پنجم با موفقيت بدون نياز به تكرار پايه مبادرت مي نمايد. مدارك دوره هشت ساله آموزش ابتدايي توسط مدارسي صادر شده و از اعتبار كافي و جهت ورود به آموزش متوسطه برخوردار مي باشد. مسئوليت اجراي آزمونها مقطع متوسطه در پايه هاي نهم و يازدهم از جمله وظايف مدارسي به شمار آمده و اين در حالي است كه مسئوليت اجراي ارزشيابي در پايه هاي دهم و دوازدهم اين دوره به عهده هيات مديره آموزش متوسطه ايالتي مي باشد. به طور معمول هيات مديره آموزش متوسطه به اجراي اين وظيفه از طريق برگزاري آزمونهاي علمي و سئوالات استاندارد شده مختلف علمي با همكاري معلمان مجرب مبادرت نموده و بر اساس نتايج اين آزمونها مدارك تحصيلي براي دانش آموزان موفق صادر ميگردد. برخورداري از مدارك صادره در پايه هاي دهم و دوازدهم جهت ورود به مقطع تكميلي متوسطه و دوره هاي عالي فني و حرفه اي، كالج ها و دانشگاهها و يا جهت استخدام الزامي است.

آمار تحصيلي مقطع آموزش متوسطه

سال تحصيلي تعداد معلمين زن تعداد كل معلمين تعداددانش آموزان دختر تعداد كل دانش آموزان
1990 768315 2331797 19332539 54180391
1991 783517 2381408 20041128 55673664
1992 791747 2435293 22714721 61418729
1993 836754 2485158 23775784 63262226
1994 879812 2567696 24167941 64425675
1995 919782 2657985 24824243 65902708
1996 966743 2738205 26150336 68101705

طبق آمار به دست آمده طی سال 1996تعداد مدارس مقطع متوسطه طي سال1996 بر102183 مدرسه ونسبت معلمين به دانش آموزان بر33/1بالغ مي گردد.


ك

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۹ساعت 15:21  توسط معاونت آموزشی   | 

آيين نامه انضباطي

  آيين نامه انضباطي

1-وضعيت ظاهري دانش آموز :

از آنجا كه اين دبيرستان اهميت خاصي به امر سالم سازي فرهنگي مي‌دهد و كوشش دارد تا با معيارهاي اخلاقي سازنده محيطي سالم را براي دانش آموزان فراهم آورد شايسته است حضور دانش آموز در مدرسه با ظاهري آراسته و دور از هر گونه مدگرايي و همچنين همراه با رعايت بهداشت فردي در زمينه‌هاي مختلف باشد.

2-احترام متقابل :

احترام متقابل بين مسئولين، معلمان و دانش آموزان باعث مي‌شود ضمن ايجاد فضاي دوستانه و صميمي، حسن احترام متقابل در دانش آموز تقويت گردد. بدين جهت اهتمام اولياء محترم در اين خصوص بسيار مهم مي‌نماياند.

3-ملاك ارزشيابي :

 ملاك ارزشيابي هر دانش آموز معدل كل وي است كه با احتساب معدل كارنامه علمي باضريب 2 و معدل كارنامه فرهنگي با ضريب يك و كسب ميانگين مورد نظر بدست مي‌آيد.

4-اوقات فراغت :

جهت استفاده هر چه بيشتر از اوقات فراغت دانش آموزان شروع رسمي هر سال تحصيلي طبق آيين نامه مدرسه از تابستان آن سال تحصيلي مي‌باشد. حضور فعال دانش آموزان و شركت آنها در كلاسهاي علمي، فرهنگي، هنري و . . . استفاده آنها از فعاليتهاي مختلف ارزشيابي شده و نمرات كسب شده در كارنامه فرهنگي آنها ثبت مي‌شود.

5-حضور و غياب :

در صورتي كه دانش آموزي به دليل بيماري و يا هر دليل موجه ديگر نتواند در مدرسه حضور يابد مراتب توسط اولياء محترم به اطلاع معاون مدرسه رسانده شود و ارائه گواهي در مورد غيبت وي در اولين روز حضور دانش آموز در مدرسه‌ي ضروري خواهد بود.

تبصره‌ي يك : تشخيص عذر موجه با مسئولين مدرسه مي‌باشد.

تبصره‌ي دو : غيبت غير موجه (بيش از 5 ساعت متوالي) موجب اخراج دانش آموز از مدرسه خواهدشد.

6-تخلف از مقررات : هرگاه وضع اخلاق، رفتار، انضباط و پيشرفت درسي دانش آموزي با مقررات آموزشي، تربيتي و انضباطي مدرسه منطبق نباشد مدرسه مجاز خواهد بود طبق آيين نامه انضباطي مدارس يكي از اقدامات زير را در مورد وي اعمال نمايد :

الف) اخطار شفاهي و خصوصي     

ب ) تغيير كلاس درس     

پ ) اخراج موقت از مدرسه

 ج ) تغير محل تحصيل با معرفي به اداره آموزش و پرورش

چ ) اخطار كتبي با درج در پرونده تحصيلي و كسر نمره انضباط

خ ) اجراي قوانين و مقررات موجود در آيين نامه انضباطي آموزش و پ

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۹ساعت 9:46  توسط معاونت آموزشی   | 

قوانین تعهدات دانش آموزان

 دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق و رفتار خویش رعایت کنند که اهم آنها به شرح زیر است:

1- رعایت شعائر دینی

2- رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاون,معلمان،مربیان و دیگر کارکنان مدرسه

3-رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان

4-سعی شایسته در تحصیل، رعایت مقررات آموزشی و تربیتی، انجام فرائض دینی و مشارکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه

5-حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعات مقرر.(حضور در مدرسه در غیر ساعات مقرر برای استفاده از زمین ورزش، آزمایشگاه، کتابخانه, فعالیت های پرورشی و ... منوط به اجاره ولی دانش آموز و موافقت مدیر و به سرپرستی او یا یکی از کارکنان مدرسه مجاز خواهد بود.)

6-حضور مرتب در مدرسه و کلاس درس در تمام مدتی که مدرسه رسما دایر است.

7- رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسئولین مربوطه در پاکیزه نگهداشتن فضای مدرسه.

8-استفاده از لباس، کفش، جوراب ساده و مناسب و اصلاح موی سر متناسب با شئون دانش آموزی .

9- خودداری ار بکاربردن وسایل تجملی و پرهیز از همراه آوردن اشیا گرانبها و وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی به مدرسه.

10-مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجهیزات و ساختمان مدرسه(چنانچه دانش آموز به وسایل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد، باید خسارت وارده توسط دانش آموز یا ولی جبران شود)

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۹ساعت 9:44  توسط معاونت آموزشی   | 

نظم و انضباط در مدرسه

 

در تعلیم و تربیت دانش آموزان، همواره نظم و انضباط آنها مورد توجه بوده است و امروزه هم به عنوان یکی از مسائل بسیار حاد و مشکل ساز برای دست اندرکاران آموزش و پرورش محسوب می شود که قسمت زیادی از وقت، بودجه و توجه مسئولان مدرسه را به خود اختصاص می دهد.

در تعلیم و تربیت دانش آموزان، همواره نظم و انضباط آنها مورد توجه بوده است و امروزه هم به عنوان یکی از مسائل بسیار حاد و مشکل ساز برای دست اندرکاران آموزش و پرورش محسوب می شود که قسمت زیادی از وقت، بودجه و توجه مسئولان مدرسه را به خود اختصاص می دهد. از نظر معلم، مدیریت در کلاس درس همواره یکی از مسائل پیچیده و دشوار تلقی می شود، زیرا یکی از نگرانی های بارز معلم، اداره کردن کلاس و کنترل دانش آموزان است. از طرفی اولیای دانش آموزان هم وجود نظم و انضباط در کلاس درس را در فرایند یاددهی ـ یادگیری بسیار مهم و باارزش می دانند. وجود نظم و انضباط و سکوت و آرامش در کلاس درس باعث می شود که اولاً سلامت روحی و روانی معلم و دانش آموزان حفظ شود و ثانیاً تدریس معلم به نحو بسیار مؤثری انجام پذیرد.

بارها ملاحظه شده است که تعداد زیادی از دانش آموزان نسبت به قوانین انضباطی و رفتارهای متفاوت اولیای مدرسه، حالت تمرد و سرکشی دارند و به دلیل برهم زدن نظم در کلاس در خارج مدرسه بسر می برند. با وجود اینکه مسئولان مدرسه نسبت به دانش آموزان خاطی، احساس همدردی و همدلی دارند، اما در برابر مسائل و مشکلات انضباطی آنها ابراز ناتوانی می کنند و نمی توانند در برابر محرک ها و رفتارهای گوناگون آنان، پاسخ های مطلوب و مناسبی عرضه کنند. به طور قطع در چنین وضعی شخصیت و احساس خودپنداره دانش آموزان به خطر خواهد افتاد و این مسئله با هدف غایی آموزش و پرورش که مدرسه را محل پرورش توانایی ها و استعدادهای نهفته دانش آموزان می داند، منافات دارد. همانطور که گفته شد یکی از مشکلاتی که مسئولان مدارس و به خصوص معلمان با آن روبرو هستند، بی انضباطی و رعایت نکردن مقررات از سوی دانش آموزان است.

از رایج ترین اقداماتی که در جلوگیری از بی انضباطی در مدارس انجام می گیرد، توسل به تنبیه و توبیخ و سخت گیری است که در بیشتر موارد نه فقط نتیجه مطلوب نمی دهد، بلکه موجب تشدید و تکرار رفتارهای نامناسب و ناپسند می شود. به طور کلی می توان گفت منظور از نظم و انضباط آن است که دانش آموز با مقررات مدرسه، گروه همسالان، محیط یادگیری، ارتباطات اجتماعی و غیره آشنا شود و همچنین تمایلات، گرایش ها و غرایز طبیعی کودک در جهت صحیح و مطلوب هدایت شود.

از آنجا که محور تمامی کارها در مدرسه و هدف نهایی آموزش و پرورش تربیت صحیح کودک است، لذا نباید کودکان را فدای انضباط در مدرسه کرد، بلکه باید با استفاده از راهکارهای مناسب نظم و انضباط و مقررات مدرسه را در خدمت دانش آموزان درآورد، تا زمینه هدایت مطلوب و شایسته آنها فراهم شود. رعایت نظم و انضباط موجب شادی و نشاط در فرد، سازش مناسب فردی و اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد به نفس و جلب توجه دیگران می شود. اما گاهی اوقات دانش آموزان از مقررات مدرسه پیروی نمی کنند و با بی انضباطی موجبات ناراحتی خود، معلمان، همکلاسان و اولیای مدرسه را فراهم می آورند. مسائل انضباطی که در مدارس اتفاق می افتد، بسیار متنوع و گوناگون است و علل و عوامل متعددی دارد و مسئولان و متخصصان تعلیم و تربیت باید در پی کشف آنها باشند. برخی از بی انضباطی ها نه فقط مانع یادگیری فرد می شود، بلکه موجبات اختلال یادگیری سایر دانش آموزان را نیز فراهم می کند. عواملی که اغلب موجب بی انضباطی دانش آموزان است، به شرح زیر خلاصه می شود.

▪ جامعه: در اجتماع امروزی معمولاً انسان ها مسائل و مشکلات خود را بیشتر با جنگ و ستیزهای گوناگون، روابط خصمانه، زورگویی و حتی مسابقات خشن و غیره حل می کنند که نتیجه بد و مخرب آن روی رفتار و شخصیت کودکان و نوجوانان، اجتناب ناپذیر است. بنابراین چگونگی روند زندگی، نوع فرهنگ، آداب و رسوم و ارزش های حاکم بر جامعه، در شکل گیری رفتار دانش آموزان، تأثیر بسزایی دارد.

▪ خانواده: شاید بتوان گفت بزرگترین و موثرترین عامل در تعیین کیفیت رفتار کودکان، وضعیت زندگی و شرایط خانوادگی آنها است. مسلم است کودکانی که در معرض مستقیم اختلاف ها، تشنجات و تعارضات حاکم بر افراد خانواده قرار دارند، نمی توانند از شخصیت متعادل و سالمی برخوردار شوند. تحقیقات نشان داده است که جو متشنج و آلوده خانواده و کیفیت پاسخ های نامناسب والدین به بدرفتاری های کودکانشان، پیامدها و نتایج نامطلوبی را دربر داشته است. بطور کلی می توان گفت جو عاطفی حاکم بر خانواده و تجربیاتی که کودک از زندگی خانوادگی بدست می آورد، زمینه طرز تفکر، تکوین شخصیت و الگوهای رفتاری خوب و بد او را در آینده فراهم خواهد کرد.

▪ درس معلم و خستگی دانش آموز: گاهی اوقات عدم تنوع در برنامه درسی و تدریس معلم موجب خستگی دانش آموزان می شود. در مواردی که تدریس معلم و محتوای برنامه درسی بیش از حد توانایی و استعداد دانش آموزان و یا برعکس بسیار ساده و ابتدایی باشد، موجبات خستگی آنها را فراهم خواهد کرد، نبود ارتباط مطالب درسی با تجربیات شاگردان، روشن نبودن اهداف یادگیری، عدم احساس نیاز به فراگیری مطلبی خاص، بی علاقگی دانش آموز به درس معین و غیره از عوامل دیگری است که علاوه بر خستگی در شاگردان، زمینه بی انضباطی آنها را نیز فراهم می آورند و این مسئله موجب مختل شدن جریان یادگیری در کلاس می شود.

▪ ضعف جسمانی: گاهی بی انضباطی و رعایت نکردن مقررات کلاس از طرف برخی از دانش آموزان به دلیل ضعف جسمانی آنها است. زیرا دانش آموزان ضعیف طاقت و تحمل کمتری دارند و آستانه دقت و توجه آنها بسیار کوتاه است. از این رو زود خسته می شوند و از قوانین و مقررات سرپیچی می کنند.

▪ سرخوردگی: گاهی اوقات تکالیف و وظایفی که مدرسه برای دانش آموزان معین می کند، بیش از حد توانایی او است و یا اینکه برخی از والدین در مورد پیشرفت تحصیلی فرزند خود تقاضای بیش از حد دارند و به همین خاطر کودک مجبور است فشارهای روانی ـ عصبی زیادی را تحمل کند. وقتی دانش آموز نمی تواند خود را به سطح تقاضا و خواسته های مدرسه و والدینش برساند، با شکست مواجه می شود و احساس بی لیاقتی و سرخوردگی می کند و این سرخوردگی نه فقط به رشد عاطفی ـ روانی دانش آموزان لطمه شدیدی وارد می سازد، بلکه باعث می شود که آنها نسبت به قوانین و مقررات و نظم و انضباط در مدرسه بی اعتنایی کنند.

▪ نبود هماهنگی میان مقررات خانه و مدرسه: در برخی مواقع بی انضباطی دانش آموزان ناشی از نبود هماهنگی در روش های رفتاری خانه و مدرسه است. یعنی هماهنگی کامل میان اولیای خانه و مدرسه در اجرای مقررات و شیوه های تربیتی آنها وجود ندارد. اگر دانش آموز میان الگوهای تربیتی خانه و مدرسه تضاد و مغایرتی مشاهده کند، قطعاً به دام شک و تردید گرفتار خواهد شد و نمی داند کدام الگوی تربیتی را انتخاب کند. اگر مدرسه درست می گوید، پس چرا رفتار خانواده با آن مغایر است. اگر والدین راه صحیح را نشان می دهند، پس چرا مدرسه آن را نمی پذیرد. این اختلاف و دوگانگی در میان الگوهای تربیتی بدترین وضع روحی ـ روانی را برای دانش آموزان فراهم می کند که اغلب موجب سردرگمی، بلاتکلیفی و در نتیجه رعایت نکردن مقررات و بی انضباطی و غیره در آن ها می شود.

▪ نبود ثبات در اجرای مقررات: در برخی اوقات بی انضباطی دانش آموزان از نبود ثبات در اجرای مقررات است. بدین معنی که مسئولان مدرسه و والدین مقرراتی را ایجاد می کنند ولی خودشان از آن پیروی نمی کنند. این عمل باعث می شود که اعتبار قوانین و مقررات انضباطی در نزد دانش آموزان سست و بی ارزش شود. دیگر اینکه گاهی هم اولیای خانه و مدرسه دانش آموزان را ملزم به اجرای قوانین و مقررات می کنند ولی اصلاً توجهی به اجرا و یا اجرا نشدن آن ندارند. در مقابل این بی تفاوتی و بی توجهی والدین و اولیای مدرسه، دانش آموز نمی داند وظیفه اش در مقابل قوانیت و مقررات چیست و در واقع مدرسه از او چه انتظاری دارد و چه رفتاری را باید انجام دهد. این ناآگاهی و سردرگمی نسبت به قوانین و مقررات باعث می شود زمینه بی انضباطی و نافرمانی در دانش آموزان فراهم شود.

▪ تجاوز به حریم شخصی دانش آموزان: یکی از مهم ترین عوامل در بی انضباطی دانش آموزان این است که عواطف، احساسات و به طور کلی شخصیت آنها مورد بی توجهی، غفلت و تحقیر قرار گیرد. اگر معلمی دانش آموز را بی عرضه، کم هوش، تنبل و ناتوان بداند و به همین عناوین هم او را صدا بزند، دانش آموز به ناتوانی خود شک می کند، به تدریج و به او تلقین می شود که نمی تواند در فعالیت های کلاسی و انجام تکالیف درسی موفق شود. لذا این خود پنداره ی منفی سبب می شود که دانش آموز از فعالیت و کوشش دست بردارد و خود را شکست خورده، ناامید، ناتوان و سربار دیگران تصور کند. تعداد زیادی از دانش آموزان، هنگامی که عزت و حرمتشان در مدرسه و بخصوص در کلاس درس شکسته می شود، سعی می کنند به هر نحوی، حتی با از دست دادن درس و مدرسه و درگیری با معلم، و سایر دانش آموزان، از حرمت، غرور و حیثیت خود دفاع کنند و بدین وسیله قوانین و مقررات مدرسه و کلاس درس را نادیده می گیرند و بی انضباطی و شرارت های خود را کاملاً آشکار می کنند.

● راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع مسائل و مشکلات انضباطی در مدارس

▪ برنامه مناسبی برای جلوگیری از وقوع بی انضباطی های دانش آموزان و اطلاع از رفتار آنها طراحی شود.

▪ شرکت دادن دانش آموزان در برنامه های انضباطی و روشن کردن قوانین، مقررات و انتظارات مدرسه از آنها.

▪ روش هــای تــدریــس و آموزش های معلم باید با توانایی ها، استعـداد و تـفـاوت هـای فردی دانش آموزان متناسب باشد و از بکارگیری روش های یکنواخت، خسته کننده و بی حاصل احتراز کند.

▪ دانش آموزان معمولاً دارای مسائل و مشکلات جسمی، روحی، اجتماعی و عاطفی مختلفی هستند، که بی توجهی به آنها موجب آزردگی و احتمال بروز مسائل و مشکلات انضباطی در آنان می شود.

▪ همان طوری که انتظارات بالای معلم از دانش آموزان موجب ناکامی آنها می شود، انتظارات پایین معلم نیز موجبات ملالت، بیزاری و بی حوصلگی آنان از درس، معلم و مدرسه را فراهم می کند.

▪ معمولاً بی توجهی به درس معلم، برهم زدن کلاس، بازی گوشی دانش آموز، دفاعی است که او در مقابل شکست، تحقیر و یا به منظور اظهار وجود، ابراز می دارد. بنابراین باید به آنچه که دانش آموزان احساس یا فکر می کنند، خوب گوش فرا داد در توان خواستهای معقول و منطقی آنها را برآورده کرد.

▪ هنگامی که دانش آموزان احساس ترس، اضطراب، خشم و غیره می کنند، بیشتر مرتکب سوءرفتار و بی انضباطی می شوند.

▪ معلمانی که دانش آموزان خود را درک می کنند و به حرف های آنها توجه دارند، خیلی راحت تر و بهتر می توانند با شاگردان رابطه عاطفی و دوستانه برقرار کنند که در نتیجه از بسیاری از مشکلات، شیطنت ها و بی انضباطی های آنها جلوگیری خواهد شد.

▪ استفاده از روش های تدریس یـکنواخـت، مـوجـب بـی تـوجهی دانش آموزان به درس، به هم خوردن موقعیت یادگیری و ایجاد شلوغی و بی نظمی در کلاس خواهد شد.

▪ بـرای اوقــات فـراغـت دانش آموزان در مدرسه و کلاس درس باید برنامه ریزی کرد تا از بروز مسائل و مشکلات انضباطی آنها جلوگیری شود.

▪ در تهیه و تنظیم قوانین و مقررات انضباطی، مسئولان مدرسه باید از شاگردان خود به عنوان یک طرف مشورت استفاده کنند. زیرا طرح و تدوین مقررات انضباطی با شرکت دانش آموزان بسیار بهتر از مقررات تحمیلی و یک جانبه خواهد بود و همکاری و مساعدت دانش آموزان را بیشتر جلب خواهد کرد.

▪ هنگامیکه قوانین و مقررات انضباطی خاصی در مدرسه برقرار می شود، باید تمامی شاگردان را ملزم به اطاعت از آن کرد. در صورت رعایت نکردن یا نقض قوانین نه فقط نباید هیچ گونه عذر و بهانه ای را از فرد خاطی پذیرفت، بلکه باید او را وادار کرد تا نتایج و پیامدهای مربوط به آن را نیز تحمل کند.  زیـرا قـبول عـذر و بهانه های دانش آموزان،دروغ پردازی، عدم احساس مسئولیت، زیر پا گذاشتنه قوانین و بسیاری دیگر از بی انضباطی ها را اشاعه می دهد.

▪ در برخورد با دانش آموزان بـایـد از تـقویت کنـنده هـایـی مانند نوازش، دست دادن با آنها، دست به شانة آنها زدن، خواندن نام کوچک آنان و غیره استفاده شود. زیرا رفتار و برخورد صمیمانه با دانش آموزان تا حدود بسیار زیادی از بی انضباطی و شرارت آنها می کاهد. البته باید احتیاط کرد، تا جنبة سوءتفاهم و سوءاستفاده پیش نیاید.

▪ از دخــالــت زیــاد در زندگی خصوصی و شخصی دانش آموزان، که در حیطه اختیار دسـت اندرکاران آموزش و پرورش نیست، باید خودداری شود. زیرا این کار موجب تشنج، عصبانیت و حساسیت هایی در آنها می شود.

▪ برقراری انضباط از راه تنبیه، پیامدهایی نظیر مقاومت، بی اعتنایی، یاغیگری، عصیان، منفی بافی، شورش، تملق گویی، لجبازی، کناره گیری، و فرار از زندگی دانش آموز را به دنبال خواهد داشت.

▪ مقررات و قوانین انضباطی تنظیم شده باید با توانایی، رشد، مـشخصات و سن دانش آموزان، تناسب داشته باشد.

▪ مقرراتی که در مدرسه وضع می شود، باید برای تمامی دانش آموزان و مسئولان و در هر زمان مورد احترام باشد، در غیر این صورت دانش آموزان نسبت به مدرسه و مقررات آن، بدبین و بی اعتماد می شوند.

▪ تــردیـدی نـیست که دانش آموزان باید برای رفتار پسندیده و پیشرفت تحصیلی خود مورد تشویق قرار گیرند و رفتار ناپسند آنها هم به نحوی، ضعیف و خاموش شود.

▪ متأسفانه دیده شده است از آنجا که دانش آموزان خوب و منضبط برای معلم مشکلی ایجاد نمی کنند، معمولاً مورد بی مهری و بی توجهی قرار می گیرند. برعکس دانش آموزان ناسازگار و بی انضباط، چه از طریق مثبت و چه از طریق منفی بیشتر مورد توجه معلم و مسئولان مدرسه قرار می گیرند. این کار باعث می شود دانش آموزان خوب و با انضباط نیز به تدریج دلسرد و بی تفاوت شوند و ممکن است که دست به بی انضباطی و کارهای نامعقول بزنند.

▪ تشویق و تنبیه معلم و مسئولان مدرسه باید به موقع و با رفتار دانش آموزان متناسب باشد، تا مفید و مؤثر واقع شود.

▪ مسئولان مدارس و معلمان باید با دادن حق تصمیم گیری و اظهارنظر به دانش آموزان، روح اعتماد به نفس، خوش بینی، استقلال طلبی و مسئولیت پذیری را در آنها بوجود آورند.
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۹ساعت 9:41  توسط معاونت آموزشی   | 

آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه ( روزانه )

زارت آموزش و پرورش

معاونت آموزشی

شماره : 20138/400 تاریخ : 15/6/79 پیوست :

فصـل اول

اهداف وساختار

ارسال آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه ( روزانه )

ماده 1 : هدف کلی

ماده 2 : اهداف شاخه های تحصیلی

ماده 3 : ساختار

تبصره بند (2ـ3) :

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

معاونت آموزشی

شماره : 20139/400 تاریخ : 15/6/79 پیوست : دارد

باسمه تعالی

از : معاونت آموزشی

به : اداره کل آموزش و پرورش استان

موضوع : ارسال آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه ( روزانه )

به پیوست یک نسخه آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه ( سالی ـ واحدی ) مصوب جلسات 232 ، 233 ، 234 ، 236 و 237 مورخ 4/5/79 ، 5/5/79 ،11/5/79 ، 25/5/79 و8/6/79 هیأت اجرایی نظام جدید آموزش متوسطه مربوط به
دانش آموزان شاخه های نظری ، فنی و حرفه ای ، کاردانش و موارد خاص دانش آموزان مراکز آموزشی استعدادهای درخشان و استثنایی به همراه یک عدد دیسکت ایفاد می شود خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای آن به موارد ذیل توجه شود :

1ـ با عنایت به اینکه این معاونت اقدام به چاپ آیین نامه مذکور نموده است و بزودی به استانها ارسال خواهد شد لذا از تکثیر آن برای مدارس خودداری شود . آن اداره کل می تواند قسمتهای مورد نیاز بویژه جداول دروس هفتگی را برای واحدهای آموزشی ذیربط تکثیر و ارسال نماید .

2ـ این آیین نامه از سال تحصیلی 80-79 برای دانش آموزان روزانه ( سالی ـ واحدی ) قابل اجرا می باشد و با ابلاغ آن ، بخشنامه ها و شیوه نامه های مغایر بلااثر اعلام می گردد .

3ـ مفاد تبصره یک ماده 75 آیین نامه مذکور در خصوص شرایط قبولی دانش آموزان پایه اول در شهریورماه 79 نیز قابل اجرا است .

4ـ مفاد تبصره یک ماده 57 آیین نامه فوق در خصوص دروس انتخابی در سال تحصیلی 79ـ78 نیز قابل اجرا می باشد .

5 ـ با توجه به اینکه در جداول دروس هفتگی مندرج در آیین نامه مذکور ، درس آمادگی دفاعی به میزان 2 واحد برای دانش آموزان پسر و دختر منظور شده است و از طرفی در سال تحصیلی 79 ـ 78 برای دانش آموزان پایه اول این درس به میزان یک واحد بصورت تراکمی ( برای پسران درس آمادگی دفاعی (1) و برای دختران درس ایمنی و کمکهای نخستین یا هنر (1) ارایه شده است لذا برای اینگونه دانش آموزان صرفاً درسال تحصیلی 80 ـ 79 درس آمادگی دفاعی (2) در پایه دوم به میزان یک واحد و دو ساعت آموزش در هفته و برای دانش آموزان دختر بجای درس آمادگی دفاعی (2) یکی از دروس ایمنی و کمکهای نخستین ، هنر (1) ارایه خواهد شد (این درس نباید همان درس انتخاب شده دانش آموزان در پایه اول باشد ) . (کد 5460)

تأکید می نماید از سال تحصیلی 80 ـ 79 درس آمادگی دفاعی اول ارایه نمی شود و از سال تحصیلی 81 ـ 80 برای کلیه دانش آموزان پسر و دختر پایه دوم درس آمادگی دفاعی به میزان 2 واحد و 2 ساعت آموزش در برنامه هفتگی ارایه خواهد شد . (5461)

علی اصغر فانی

معاون آموزشی


ماده 1 : هدف کلی

فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم برای تعمیق باورهای دینی و رشد فضائل اخلاقی دانش آموزان ، ارتقاء کیفیت آموزشهای متوسطه ( نظری ، فنی و حرفه ای ، کاردانش ) و توسعه کمی این آموزشها به تناسب نیازهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور با توجه به مقتضیات جغرافیایی مناطق و رعایت تناسب بین محتوای آموزشی و نیازها و مقتضیات جنسی و سنی دانش آموزان براساس این
اصول :

الف ) تأکید بر امر تزکیه و تربیت دینی و تقویت مهارتهای زندگی

ب ) توسعه فرهنگی مهارت آموزی و ایجاد انعطاف لازم بمنظور سمت گیری آموزشهای متوسطه در جهت تعیین رشته های تحصیلی برحسب نیازهای کشور و علاقه و استعداد افراد و اشتغال مفید و ادامۀ تحصیل در آموزش عالی ، بر طبق شرایط و امکانات محیط باتوجه به پیشرفتهای علمی و فنی .

ج ) افزایش کمیت و بالا بردن سطح کیفیت و میزان منزلت آموزشهای فنی و حرفه ای .

د ) فراهم آوردن زمینه و شرایط مناسب برای استفادۀ بهینه از امکانات جامعه بمنظور اجرای آموزشهای متوسطه و سازماندهی آموزشهای خارج از واحد آموزشی و تقویت و گسترش این آموزشها با استفاده از امکانات دستگاههای مختلف کشور .

ماده 2 : اهداف شاخه های تحصیلی

نظام آموزش و پرورش متوسطه که در آیین نامه به اختصار نظام متوسطه نامیده می شود به سه شاخه تحصیلی نظری ـ فنی و
حرفه ای ـ کاردانش تقسیم می شود و اهم اهداف هر شاخه به شرح زیر است :

الف ) شاخۀ نظری :

ـ اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش ملکات و فضائل اخلاقی ، بینش سیاسی و اجتماعی ؛

ـ شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مساعد جهت هدایت آنان به مسیرهای تحصیلی مناسب ؛

ـ احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در آموزش عالی ؛

ب ) شاخه فنی و حرفه ای :

ـ اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش ملکات و فضائل اخلاقی ، بینش سیاسی و اجتماعی ؛

ـ شناخت بهتر استعداد و علاقۀ دانش آموزان و ایجاد زمینه مناسب جهت هدایت آنان به سمت اشتغال مفید ؛

ـ احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته های علمی ـ کاربردی ( تکنولوژی )

ج ) شاخه کاردانش :

ـ اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش ملکات و فضائل اخلاقی ، بینش سیاسی و اجتماعی ؛

ـ تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر ، ماهر ، و استادکاری و سرپرستی برای بخشهای صنعت ، کشاورزی و خدمات ؛

ـ احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته های خاص علمی ـ کاربردی

ماده 3 : ساختار

1ـ 3ـ شاخۀ متوسطه نظری :

این شاخه مشتمل بر 4 رشتۀ ریاضی ـ فیزیک ، ادبیات و علوم انسانی ، علوم تجربی ، علوم و معارف اسلامی است . حدود 52 واحد از درسهای این شاخه ، در همۀ رشته ها به صورت مشترک و بیشتر در پایه های اول و دوم ارائه می شود .

درسهای اختصاصی این شاخه در کلیه رشته ها حدود 44 واحد است که بیشتر در پایه سوم ارائه می شود . واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه « دبیرستان » نامیده می شود .

2 ـ 3ـ شاخۀ متوسطه فنی و حرفه ای :

این شاخه مشتمل بر سه زمینه صنعت ، کشاورزی و خدمات است و هر زمینه دارای چند رشته است. 58 واحد از درسهای این شاخه در همه رشته ها به صورت مشترک ارائه می شود . درسهای اختصاصی برای هر رشته حدود 39 واحد است .

واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه « هنرستان » نامیده می شوند . * عناوین رشته های هریک از زمینه ها بشرح زیر است :

تبصره بند (2ـ3) :

رشته های موسیقی در زمینه خدمات مشتمل بر43 واحد درسی مشترک و53 واحد دورس اختصاصی است .(2/20225/400ـ2/8/80)

1ـ 2ـ 3 ـ زمینه صنعت :

رشته های نقشه کشی عمومی ، ساخت و تولید ، صنایع فلزی ، مکانیک خودرو ، تأسیسات ، صنایع چوب و کاغذ ، چاپ ،الکترونيک، الکتروتکنیک متالوژی ، صنایع شیمیایی ، صنایع نساجی ، سرامیک ، معدن ، سیمان ، ساختمان ، نقشه برداری ، ناوبری ، مکانیک موتورهای دریایی ، الکترونیک و مخابرات دریایی .

2 ـ2 ـ 3 ـ زمینه خدمات :

رشته های گرافیک ، طراحی و دوخت ، نقشه کشی معماری ، صنایع دستی ، نقاشی ، نمایش ، سینما ، موسیقی (نوازندگی ساز ايرانی، نوازندگی ساز جهانی، موسيقی-مبانی آهنگسازی) ، چاپ دستی ، حسابداری بازرگانی ، کودکیاری ، کامپیوتر ، تربیت بدنی ، مدیریت خانواده ، مرمت آثار فرهنگی .

3ـ 2ـ 3 ـ زمینه کشاورزی :

رشته های امور دامی ، امور زراعی و باغی ، ماشینهای کشاورزی ، صنایع غذائی .

3 ـ 3ـ شاخۀ متوسطه کاردانش :

این شاخه دارای سه زمینه صنعت ، کشاورزی و خدمات است و هر زمینه دارای یک یا چند گروه و هر گروه دارای یک یا چند رشته اصلی است و هر رشته دارای یک یا چند رشتۀ مهارتی می باشد .

در کلیه رشته های مهارتی این شاخه 53 واحد به درسهای عمومی و انتخابی حدود 43 واحد به درسهای مهارتی اختصاص دارد . واحدهای آموزشی مربوط به این شاخۀ " هنرستان کاردانش " نامیده می شوند .

تبصره ـ درصورتی که واحدهای درسهای مهارتی در هر رشته کمتر از 43 واحد باشد حداقل 20 واحد به درسهای مهارتی اختصاص داده می شود و مابقی با تلفیق مناسبی از درسهای اختصاصی ، تکمیل مهارت و اختیاری حسب نیاز رشته مهارتی تکمیل خواهد شد .* دانش آموزان شاخه متوسطه فنی و حرفه ای هنرجو نیز نامیده می شوند .
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۹ساعت 9:37  توسط معاونت آموزشی   | 

شرح وظايف معاون آموزشي دبيرستان دريك نگاه

شرح وظايف معاون آموزشي دبيرستان دريك نگاه

۱- همكاري با رئيس و ديگر معاونين آموزشگاه در انجام مربوط به شغل

2-برگزاري مراسم صبحگاه با هماهنگي مربي يا معاون پرورشي

تشکيل کلاسهاي درسي رأس زمان مقرروبدون تأخير 3-

4- تخليه دبيرستان بلافاصله پس از تعطيلي و نظارت بر رفت وآمد دانش آموزان

5-رايزني با مدير دبيرستان، کادر اجرايي و دبيران جهت تنظيم و ارايه برنامه آموزشي کلاسها در فاصله زماني تير تا مردادماه و تنظيم تقويم تحصيلي تا پايان شهريورماه

6-استماع و رسيدگي به مشکلات آموزشي دانش آموزان و تلاش جهت رفع مشکلات

7- نظارت بر کار مسوولين انضباطي کلاسها و تشکيل گروه انتظامات دبيرستان

8-     نظارت و کنترل جهت حفظ اموال دبيرستان و کلاسها

9- تهيه و تنظيم گزارشها ي لازم و قايع و اتفاقات جاري در آموزشگاه و ارائه گزارشهاي لازم در اين زمينه به رئيس دبيرستان

10- حضور در دبيرستان قبل از شروع ساعت كار نظارت و رسيدگي به نظافت كلاسها و محيط دبيرستان و خروج از آن پس از اتمام كار

11- رسيدگي به ورود و خروج دانش آموزان و ثبت غيبتهاي آنان در دفاتر مخصوص وبررسي علت غيبت آنها

12- ايجاد مقدمات و امكانات لازم در زمينه برگزاري مراسم مذهبي و صبگاهي و نماز جماعت و بزرگداشت ايام مذهبي

13- شناسايي دانش آموزان كه نابهنجاري هاي رفتاري دارندو اقدام در رفع مشكلات آنان از طريق ومراجع ذيربط با اطلاع و اجازه رئيس آموزشگاه

14- اقدام به ارسال گزارش غيبت دانش آموزان براي اولياء آنها حداكثر تا دو روز بعد

15- مراقبت و رسيدگي به حضور و غياب دبيران و ساير كاركنان آموزشگاه و ثبت غيبتها در دفتر مخصوص و گزارش آن به مديريت آموزشگاه

16- اقدام به تهيه و تنظيم برنامه امتحانات با همكاري ساير عوامل اجرايي

17- همكاري با رئيس آموزشگاه در زمينه ثبت نام دانش آموزان

18-مراقبت در حسن اجراي برنامه هاي امتحانات و گزارش آن به رئيس آموزشگاه

19- مراقبت برانجام امور دفتري و مكاتباتي آموزشگاه

20-نظارت بر وضعيت پوشش دانش آموزان، جلوگيري از پوشيدن البسه تنگ، شلوارهاي لي، لباسهاي آرم دار، وضعيت موي نامناسب و عدم استفاده دانش آموزان از ژل و روغن براي موها

21- همكاري با متصدي امور دفتري در مورد ثبت نمرات در كارنامه هاي اصلي و گواهينامه هاي موقت دانش آموزان

22- نظارت بر كار و فعاليت مستخدمين سرايدار نگهبان و ديگر عوامل خدماتي آموزشگاه

23- انجام كليه امور آموزشگاه در غياب رئيس آموزشگاه بر اساس اختيارات تفويض شده

24- نظارت و مراقبت برامور مربوط به بايگاني و معرفي دانش آموزان سال آخر براي امتحانات نهايي

25- انجام ساير امور اجرايي عندالزوم

  

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۹ساعت 9:22  توسط معاونت آموزشی   | 

عنوان پست : مدير مدرسه واحد سازماني : دبيرستان و پیش

شاغل اين پست با رعايت اصول و موازين شرعي و اسلامي وظايف زير را انجام مي دهد:‌

- تمامي كارها و اقداماتي كه در محيط مدرسه انجام مي پذيرد زير نظر مدير مدرسه خواهد بود و مدير از نظر حسن اجراي امور پرورشي، آموزشي و اداري در مقابل اداره آموزش و پرورش محل مسؤوليت تام دارد و وظايف او به شرح زير مي باشد.

- تنظيم برنامه هفتگي كلاسها و نظارت بر اجراي آن براساس برنامه مصوب هر سال تحصيلي وزارت آموزش و پرورش و ارسال رونوشت آن به اداره آموزش و پرورش متبوع.

- كسب اطلاع دقيق و مستمر از ميزان پيشرفت امور تحصيلي دانش آموزان و همكاري و تبادل نظر با اولياء‌و دبيران آنان در اين زمينه.

- نظارت و رسيدگي بر حضور و غياب دانش آموزان و ارتباط با اولياء آنها جهت تشخيص علت غيبت آنها.

- نظارت بر فعاليتهاي مشاورين و امور مربوط به مشاوره راهنمايي، هدايت تحصيلي و شغلي دانش آموزان براساس آئين نامه هاي موجود.

- بررسي و شناسايي آن دسته از معلمان و مربيان دبيرستان كه نيازمند به دوره هاي بازآموزي، كارآموزي هستند و تشويق و ترغيب آنان به شركت در كلاسهاي مذكور.

- نظارت و مراقبت در استفاده از وسايل آزمايشگاهي و كمك آموزشي و ثبت فعاليتهاي انجام شده از سوي معلمان و مربيان مربوطه در دفاتر.

- نظارت و مراقبت بر انجام امتحانات دانش آموزان و ثبت صحيح و به موقع نمرات در دفاتر و ارسال نتيجه امتحانات براساس آئين نامه امتحانات متوسطه.

- نظارت بر صدور گواهينامه هاي موقت و كارنامه هاي دانش آموزان.

- نظارت دقيق بر نحوه كردار و رفتار دانش آموزان در داخل دبيرستان براساس موازين شرع مقدس اسلام بخصوص در مورد حجاب خواهران دانش آموز و ظاهر اسلامي پسران دانش آموز.

- تقويت روح وحدت و ارتباط اسلامي از طريق حركت در خط ولايت فقيه در بين   دانش آموزان و دبيران، كاركنان دبيرستان و اتخاذ تصميمات مقتضي به منظور جلوگيري از هرگونه تفرقه و گروه گرايي ضمن رعايت اخلاق اسلامي.

- سعي در شناخت عوامل سوق دهنده دانش آموازن به سوء رفتار و كوشش براي رفع اين عوامل و جايگزيني آنها با رفتار شايسته از طريق همياري و كمك اولياء و مربيان.

- نظارت بر كيفيت برگزاري مراسم صبحگاهي و انجام نمازجماعت ظهر و عصر به طوري كه اين مراسم و فرايض زمينه حركت واقعي به سوي ا... را فراهم نموده و انگيزه واقعي براي عمل به خوبيها و ترك همه بديها باشند.

- نظارت بر فعاليتهاي پرورشي، تشكيل انجمن اسلامي و بسيج دانش آموزان و شوراهاي دانش آموزي در دبيرستان و پيش دانشگاهي و سعي در پربار نمودن آنها.

- سعي در شناخت افراد كم بضاعت و ترتيب كمك به آنها به طور پنهاني در حد امكان و مقدورات.

- نظارت بر فعاليت فروشگاه دبيرستان و پيش دانشگاهي و چگونگي هزينه نمودن درآمد آن.

- نظارت بر فعاليتهاي جوانان هلال احمر در دبيرستان و معرفي افراد نيازمند به مراكز بهداشتي و درماني.

- نظارت بر فعاليت كتابخانه دبيرستان و اهتمام در تجهيز آن در حد امكان.

 ب) وظايف اداري و مالي :

جهت ملاحظه ادامه مطالب  کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۹ساعت 9:11  توسط معاونت آموزشی   | 

وظایف مدیر آموزشی متوسطه

وظایف مدیر آموزشی متوسطه

هدف اصلی   مدیریت آموزشی تسهیل وپیشبرد امر آموزش ویادگیری است که برای رسیدن به این هدف مدیران آموزشی باید وظایف زیر را انجام دهند(1)

الف - وظایف عمومی

-برنامه ریزی .برنامه ریزی عبارت است از تعیین اهداف وتدارک فعالیتها ، امکانات ووسایل برای تحقق اهداف لذا داشتن طرح وبرنامه کار هفتگی ، ماهانه وسالانه از وظایف مهم یک مدیر موفق آموزشی است

سازماندهی : فرا گرد سازماندهی یعنی جریان نظم وترتیب دادن به کار وفعالیت ، تقسیم وتکلیف آن به افراد به منظور انجام دادن کار وتحقق هدفهای معینی می باشد . مدیر آموزشی بدین منظور باید هماهنگی های لازم را بین افراد وواحدهای مختلف بوجود آورد .

هدایت ورهبری : رهبری در مدیریت ، فراگرد اثر گذاری ونفوذ در رفتاراعضای سازمان برای یاری وهدایت آنها در ایفای وظایفشان است .لذا یک مدیر مدرسه باید قبل ازهرچیز یک رهبر آموزشی باشد چرا که رهبر آموزشی با برقراری   ارتباط متقابل با کارکنان انگیزه کار وفعالیت را در آنها بوجودمی آورد وهمواره مشکلات وکشمکش های آنها را حل می نماید .

نظارت وکنترل : نظارت وکنترل فراگرد ارزشیابی عملکرد فردی وسازمانی است برای آن که معلوم شود آیا هدفهای سازمان تحقق پیدا کرده یا نه . یک مدیر خوب ابتدا ملاکها   وروشهای سنجش عملکرد را تعیین می کند وآنگاه برعملکردها نظارت وآنهارا اندازه گیری می کند ودر ادامه نتایج حاصله را مقایسه ودر پایان برای تصحیح عملکرد ها اقدام می نماید .

- یکی دیگر از وظایف عمومی مدیر آموزشی برقراری   ارتباط مناسب   با افراد سازمان است که می بایست ضمن روشن نمودن هدف ومنظور پیام پیامهارا بدون ابهام ارسال نماید وهمواره قابلیت پذیرش ومیزان اثرگذاری آن را از سوی مخاطبان   مورد بررسی قرار دهد .

2- وظایف خاص

برنامه آموزشی وتدریس : مهمترین وظیفه مدیران آموزشی هدایت جریان آموزش ویادگیری به ویژه تسهیل جریان رشد وپرورش دانش آموزان است مدیران مدارس اگر برنامه هایشان را باروشن بینی اجرا نمایند وهدفهای خود را بصورت قابل فهم وعملی طرح نمایند می توانند بازده آموزشی مدارس را بهبود بخشند لذا تعریف دقیق هدفهای کلی نظام آموزشی بصورت معنی دار ، تقسیم هدفهای کلی به هدفهای فرعی ، تبدلی هدفها به هدفهای عملی در کلاس به کمک معلمان ، بالا بردن روحیه کارکنان و... می تواند تغییرات چشمگیری را در بازده کارمعلمان و دانش آموزان ایجاد کند علاوه براین مدیر آموزشی می بایست با ارزشیابی مستمر  تدریس وفعالیتهای آموزشی مدرسه میزان اثر بخشی وکارایی معلمان ومیزان   تحقق هدفهای آموزشی را مشخص ودر زمانهای معینی از تغییر وتجدید نظر در برنامه آموزشی مدرسه استفاده کند .

... یکی دیگر از وظایف مدیران آموزشی توجه به امور دانش آموزان است مدیر مدرسه هم وظیفه ارائه خدمات اداری وسرپرستی امور دانش آموزان را بعهده دارد وهم وظیفه شناسایی توانایی ها ، علایق ونیازها وپرورش آنها را عهده دار می باشد .

امور کارکنان : مدیران آموزشی با بهره گیری از شایستگی های فردی و تخصصی   معلمان وراهنمایان تعلیماتی   می توانند به پیشرفت فعالیتهای آموزشی وبررسی وافزایش بازده مدارس کمک کنند .

یکی دیگر از وظایف مدیران برقراری ارتباط موثر میان مدرسه واجتماع است هدف از ایجاد این رابطه ، ایجاد اعتماد متقابل ازطریق اطلاع رسانی به مردم درباره ی وضعیت کار مدارس است تا بدین وسیله حمایت آنان را برای حل وفصل مشکلات گوناگون مدارس جلب نمایند مردم   باکسب آگاهی بیشتر از اهمیت آموزش وپرورش به مشارکت در سرنوشت آموزشی وتربیتی فرزندان خود تشویق می شوند مدرسه هم متقابلا" از نظرات ونیازهای مردم واجتماع مطلع می شود لذا تشکیل انجمن های اولیا ومربیان ، تشکیل   شوراهای آموزشی محلی ، برقراری ارتباط با موسسات فرهنگی دینی ، اجتماعی و... ازاهمیت   بسزایی برخوردار است .

یکی دیگر از وظایف   مدیران آموزشی تهیه وتدارک امکانات   ، تسهیلات وتجهیزات   ویژه است دراین زمینه می توان به ساختمان وتاسیسات   مدرسه ، زمین بازی و ورزش ، آزمایشگاه ، کتابخانه و وسایل وابزار کمک آموزشی ، میز ونیمکت - وسایل آموزشی - بهداشتی وورزشی ، تعمیر ونگهداری ساختمان و تاسیسات حرارتی وتهویه وتامین امکانات آب ، برق ، گاز ، تلفن و.... اشاره کرد .

امور مالی واداری : ارائه خدمات آموزشی وفعالیتهای مدرسه منوط   به اداره موثر امور وتامین منابع مالی وبودجه است بنابراین اداره موثر امور گوناگون مدرسه ، ثبت نام ، تقسیم کار باتوجه به شرح وظایف کارکنان   ابلاغ آیین نامه ها ، بخشنامه ها ودستورالعمل ها ، نظارت بردفاتر ومدارک مدرسه ونگهداری از آنها ، تامین منابع مالی مدرسه چه از طریق دولتی یا مردمی نیز از وظایف مدیران به شمار می رود ( علاقه بند ، 1374)

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۹ساعت 9:5  توسط معاونت آموزشی   | 

اهداف دوره متوسطه

راستاي‌ رسالت‌ و مأموريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و جهت‌دهي‌ به‌ رشد همه‌ جانبه ‌دانش‌آموزان‌ بر پايه‌ تعاليم‌ و دستورات‌ دين‌ مبين‌ اسلام‌، اهداف‌ دوره‌ متوسطه‌ به‌ شرح‌ زير تعيين‌مي‌شود. مديران‌، برنامه‌ريزان‌ و همه‌ افرادي‌ كه‌ در تعليم‌ و تربيت‌ دانش‌آموزان‌ نقشي‌بر عهده‌ دارند، مكلفند در برنامه‌ريزي‌ امور، سازماندهي‌ فعاليتها و انجام‌ وظايف‌ مربوط به گونه‌اي‌ اقدام‌ نمايند كه ‌تا پايان‌ دوره‌ تحصيلي‌ دستيابي‌ دانش‌آموزان ‌به‌ اهداف‌ تعيين‌ شده ممكن‌ باشد.1 اعتقادي‌: 1- به‌ اصول‌ اعتقادي‌ ومباني‌ ديني‌ واحكام‌ اسلامي‌ پاي‌ بنداست‌ . 2- باسيرتكاملي‌ اديان‌ آشنا است‌ واز اصول‌ اعتقادي‌ خودبااستدلال‌ دفاع‌ مي‌كند. 3- در كارها با اتكال‌ به‌ خداوند و با اعتماد به‌ او عمل‌ مي‌كند. 4- بازندگي‌ انبياء وائمه‌ معصومين‌(ع‌)آشنا است‌ ورفتارآنان‌ راالگو قرار مي‌دهد. 5- بافلسفه‌ تولي‌وتبري‌ آشنايي‌ داردونسبت‌ به‌ رعايت‌ آن‌ ازخودحساسيت‌ نشان‌ مي‌دهد. 6- حاكميت‌ ولايت‌ فقيه‌ رايك‌ اصل‌ قطعي‌ اسلام‌ مي‌داند و قدرت‌ تبيين‌ و استدلال‌ درمورد آن‌رادارد . 7- با زندگي‌ اولياء دين‌ ،بزرگان‌ وشخصيتهاي‌ اسلامي‌ آشنا است‌ و از تجارب‌ آنها درزندگي‌خود بهره‌ مي‌جويد. 8- نمازراستون‌ دين‌دانسته‌ و نماز را اول‌ وقت‌ مي‌خواند. 9- تاآنجاكه‌ ممكن‌ است‌ قرآن‌ تلاوت‌ مي‌كندوبامفاهيم‌ وتفاسيربرخي‌ آيات‌ آشنا است‌ . 10- از رساله‌ عمليه‌ استفاده‌ مي‌كند. 11- براي‌ زندگي‌ دنيوي‌ و اخروي‌ خودبرنامه‌ريزي‌ مي‌كند. 12- انجام ‌آگاهانه ‌تكليف‌ در برابرخداوند را وظيفه ‌مي‌داند. 13- آمربه‌ معروف‌ وناهي‌ از منكر است‌ . 14- روحيه‌ جهادگري‌ داردوشهادت‌ راسعادت‌ مي‌داند. 15- به‌ انجام‌ مستحبات‌ رغبت‌ نشان‌ مي‌دهد وازمكروه‌ پرهيزمي‌كند. 16- حضور در مسجدوشركت‌ درمحافل‌ ومراسم‌ مذهبي‌ واجتماعي‌ راوظيفه‌ ديني ‌مي‌داند. اخلاقي‌: 1- از عوامل‌ گناه‌ ولغزش‌ دوري‌ مي‌ جويد. 2- ارزشهاوضدارزشهاراتشخيص‌ مي‌ دهدوبه‌ پاسداري‌ ازارزشهاپاي‌بنداست‌. 3- ازتوانايي‌هاي‌خودبه‌درستي‌استفاده‌مي‌كند. 4- دررفتاروگفتارخودبه‌رعايت‌حياوعفت‌پاي‌بنداست‌. 5- اطاعت‌ازوالدين‌راوظيفه‌خودمي‌داندوديگران‌رانيزبه‌اطاعت‌ازآنهاتشويق‌مي‌كند. 6- براي‌انجام‌كارهاي‌خودبرنامه‌ريزي‌مي‌كند. 7- انجام‌كارخيررادرراه‌خداعبادت‌مي‌شمارد. 8- افكارواعمال‌ناپسندرادرشأن‌خودنمي‌داندوازانجام‌آن‌خودداري‌مي‌كند. 9- ازلباسهاي‌مناسب‌اسلامي‌وايراني‌استفاده‌مي‌كند. 10- بادورانديشي‌آينده‌بهتري‌مي‌سازد. 11- موازين‌ دين‌ و اجتماع‌ را در آراستگي‌ ظاهري‌ رعايت‌ مي‌كند و نسبت‌ به‌ ترويج‌ آن‌ اهتمام‌دارد. 12- ديگران‌ را با تواناييهايشان‌ مي‌شناسد و عيب‌جويي‌ را يك‌ ضد ارزش‌ مي‌داند. 13- انتقادپذيري‌ و نقد توأم‌ با حسن‌نيت‌ را با اهميت‌ و زمينه‌ پيشرفت‌ مي‌داند. 14- كمك‌ به‌ ديگران‌ را بركمك‌ خواستن‌ از آنها ترجيح‌ مي‌دهد و در ترويج‌ روحيه‌ اقدام‌شخصي‌ مي‌كوشد. 15- براي‌ پيشرفت‌ كشور و راحتي‌ هموطنانش‌ تلاش‌ مي‌كند و آسايش‌ و امنيت‌ مردم‌ را نتيجه ‌وحدت‌ و يكپارچگي‌ مي‌داند. 16- رفتارواعمال‌خودرابرپايه‌عقل‌وفكرارزشيابي‌وانتخاب‌مي‌كند. 17- رفتاري‌متعادل‌داردوبه‌احساسات‌خودمسلط است‌. 18- قوانين‌ ومقررات‌ رارعايت‌ مي‌كندودرترويج‌ آن‌ مي‌كوشد. علمي‌ وآموزشي‌: 1- پديده‌هاي‌ ساده‌علمي‌،تجربي‌ومحيطي‌وارتباط آنهارادرك‌مي‌كند. 2- درحوزه‌هاي‌ علوم‌طبيعي‌،اجتماعي‌ وانساني‌ اطلاعات‌ كافي‌ دارد و مي‌تواند در زندگي‌ از آنهااستفاده‌ كند. 3- كتاب‌هاي‌ نوشته‌ شده‌ به‌ زبان ‌فارسي‌ را روان ‌مي‌خواند و به ‌اين‌ زبان‌ خوب‌ تكلم ‌مي‌كند. 4- آيين‌نگارش‌فارسي‌رامي‌داندومي‌تواندبه‌اين‌ زبان‌،نامه‌،گزارش‌ومقاله‌بنويسد. 5- در استفاده‌ ازرياضيات‌براي‌حل‌ مسائل‌خودوجامعه‌ مهارت‌دارد. 6- زبان‌ عربي‌ رادرسطح‌ درك‌ معني‌ برخي‌ ازسورقرآن‌ واحاديث‌ واذكارنمازو دعاهاي‌متداول‌ مي‌داندوازدانش‌ خوددرزبان‌ عربي‌ براي‌ فهم‌ بهتر متون‌ ادب‌ فارسي‌ استفاده‌مي‌كند. 7- باحداقل‌يك‌زبان‌ خارجه‌ درحد توانايي‌ ارتباط باديگران‌ آشنايي‌ دارد. 8- ارزش‌ اطلاعات‌ همه‌جانبه‌ وصحيح‌ رامي‌داندودراستفاده‌ از ابزارهاي‌ جديد ارتباطي‌ مهارت ‌دارد. 9- براي‌ زندگي‌ وكاردر جامعه‌ وتحصيل‌ در دوره‌هاي‌ بالاتر مهارتهاي‌ لازم‌رادارد. 10- با اعتقادبه‌ تأثيرعلم‌ درانجام‌ درست‌ كارهافن‌آوري‌ مناسب‌ رابه‌ خدمت‌ مي‌گيرد. 11- باتوجه‌ به‌ توانايي‌هاي‌ خود و نياز جامعه‌ مي‌تواند انتخاب‌ شغل‌ نمايد. 12- جريان‌ يادگيري‌ خود را هدايت‌ مي‌كند. 13- به‌ تفكرومباحثه‌ علاقه‌منداست‌ وباروش‌ تحقيق‌ آشنايي‌عملي‌دارد. فرهنگي‌ هنري‌ : 1- براي‌ فراگيري‌ هنرموردعلاقه‌خود،تلاش‌ مي‌كند. 2- دستاوردهاي‌ فرهنگي‌ هنري‌ جامعه‌ ايراني‌ راجزيي‌ از هويت‌ ملي‌ خويش‌ مي‌داند. 3- جنبه‌هايي‌ازهنرموردعلاقه‌خودرادرانجام‌فعاليتهابه‌ كارمي‌بنددوزيباترين‌ لحظه‌ها و پديده‌ها را به‌ كمك‌ هنرثبت‌ مي‌كند. 4- به‌ شناخت‌ خصوصيات‌ برجسته‌ هنري‌ و فرهنگي‌ ملل‌ علاقه‌مند است‌ و در نقد آنها ازتجارب‌ و دستاوردهاي‌ فرهنگي‌ كشور خود و ديگركشورهااستفاده‌ مي‌كند. 5- با مفاخر فرهنگ‌ و هنر آشنا است‌ و ازآنهااستفاده‌ مي‌كند. 6- به‌ مطالعه‌ تاريخ‌ وفرهنگ‌ وتمدن‌ اسلام‌ ،ايران‌ و جهان‌ علاقه‌منداست‌ . 7- به‌زبان‌ ولهجه‌ بومي‌ ومحلي‌ خودعلاقه‌ منداست‌ . 8- آثارهنري‌ وفرهنگي‌ راارزيابي‌ وفرهنگ‌ وهنراصيل‌ را تشخيص‌ مي‌دهد. 9- به‌ نقش‌ مهم‌ زبان‌ فارسي‌ درايجاد ارتباط و وحدت‌ فكري‌ وفرهنگي‌ ايرانيان‌ واقف‌ و با آثاربرجسته‌ ادب‌ فارسي‌مأنوس‌است‌ . اجتماعي‌ : 1- براي‌ تقويت‌ ارتباطات‌ عاطفي‌ واجتماعي‌ اعضاي‌ خانواده،همسايگان‌ ودوستان‌ تلاش‌مي‌كند. 2- باارزش‌ صله‌ ارحام‌ آشنا است‌ وخانواده‌ رابه‌ انجام‌ آن‌ تشويق‌ مي‌كند. 3- اهميت‌ تشكيل‌ خانواده‌ رامي‌داند و باويژگي‌هاي‌ خانواده‌ متعادل‌ آشنا است‌ . 4- خداوند رامنشاء حق‌ وعدالت‌ مي‌ داندودربرقراري‌ حق‌ وعدالت‌ تلاش‌ مي‌كند. 5- براي‌حفظ وتوسعه‌يكپارچگي‌دراجتماع‌،تلاش‌مي‌كند. 6- نسبت‌ به‌ ديگران‌ خيرخواه‌ است‌ وآنان‌ را از انجام‌ كارهاي‌ نادرست‌ نهي‌ مي‌كند. 7- مصالح‌ جامعه‌ را برمصالح‌ فردي‌ ترجيح‌ مي‌دهدوقانون‌ را برتر از تمايلات‌ فردي‌ وگروهي‌مي‌داند و آن‌ را رعايت‌ مي‌كند. 8- به‌ رعايت‌ حقوق‌ ديگران‌ پاي‌ بنداست‌ . 9- در فعاليت‌هاي‌ اجتماعي‌ آگاهانه‌ وباعلاقه‌مندي‌ شركت‌ مي‌كند. 10- مسئوليت‌هاي‌ افرادرادراجتماع‌ درك‌ مي‌كندونسبت‌ به‌ آنهاازخودرفتارمناسب‌ نشان ‌مي‌دهد. 11- درارتباط بانظرات‌ وعقايد ديگران‌ باسعه‌ صدر برخورد مي‌كند. 12- بابرنامه‌هاي‌ توسعه‌ آشنا است‌ و براي‌ تحقق‌ اهداف‌ آن‌ مي‌كوشد. 13- ايثار را ارزش‌ مي‌داند و هرزمان‌ مصالح‌ جامعه‌ اسلامي‌ اقتضا كنداز خودگذشتگي‌ نشان‌مي‌دهد. 14- در راه‌ خدمت‌ به‌ ميهن‌ ومردم‌ داوطلب‌ بوده‌ و از خودگذشتگي‌نشان‌ مي‌دهد. زيستي‌: 1- كاركرد و وظايف‌ اعضاي‌ بدن‌ رامي‌شناسد و با انجام‌ فعاليتهاي‌ ورزشی ،سلامت و تناسب آنها را حفظ می کند. 2- بابهداشت‌ فردي‌ و اجتماعي‌ ورواني‌ و تأثير آنها برسلامت‌ جامعه‌ آشنااست‌ واصول‌ آن‌ رارعايت‌ مي‌كند. 3- درحفظ واحياي‌ محيط زيست‌ فعالانه‌ مشاركت‌ مي‌كند. 4- براي‌ ارتقاءسطح‌ خوددررشته‌ ورزشي‌ موردعلاقه‌ تلاش‌ مي‌كند. 5- باكمك‌هاي‌ اوليه‌ آشنايي‌ داردودرمواقع‌ بروزحوادث‌ مي‌تواند به‌ ياري‌آسيب‌ ديدگان‌ بشتابد. 6- علائم‌ برخي‌ از بيماري‌هاوراههاي‌ پيشگيري‌ ودرمان‌ آنهارامي‌داند. سياسي‌ : 1- مباني‌ حاكميت‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را مي‌داند و به‌آن‌ اعتقاددارد. 2- نظامهاي‌ حكومتي‌ جهان‌ رامي‌شناسد وآن‌ را نقدمي‌كند. 3- آثار مثبت‌ حكومت‌ ديني‌ و ولايت‌ فقيه‌ رادرسعادت‌ دنياوآخرت‌ مي‌فهمد. 4- با جغرافياي‌ سياسي‌ ايران‌ و كشورهاي‌ اسلامي‌ آشنا است‌ و تفاوتهاي‌ سياسي‌، فرهنگي‌ و اقتصادي‌ آنها را مي‌داند. 5- براي‌ حفظ استقلال‌ ،آزادي‌ و عدم‌ وابستگي‌ از خودگذشته‌ وثابت‌قدم‌است‌ . 6- با قانون‌ اساسي‌ واصول‌ آن‌ آشنا است‌ . 7- روحيه‌ سلحشوري‌ داردوبراي‌ حفظ كيان‌ اسلام‌ و ايران‌ از خود گذشتگي‌ نشان‌ مي‌دهد. 8- با شيوه‌هاي‌ استعمارنوين‌ آشنا است‌ و راه‌هاي‌ مقابله‌ باآن‌ رامي‌داند. 9- شيوه‌هاي‌ تبليغي‌دشمنان‌رامي‌شناسدودرمقابل‌آنهاعكس‌العمل‌مناسب‌نشان‌ مي‌دهد. 10- حفظ وحدت‌ ويكپارچگي‌ جامعه‌ را لازمه‌ امنيت‌ ملي‌ مي‌داند و براي‌ تحقق‌ آن‌تلاش‌مي‌كند. 11- براي‌ ايجادزمينه‌هاي‌ وحدت‌ مسلمين‌ ورهايي‌ مستضعفين‌ احساس‌ مسئوليت‌ مي‌ كند . 12- به‌ انجام‌ فعاليتهاي‌ سياسي‌ به‌ عنوان‌ تكليف‌ ديني‌ وملي‌ پاي‌ بند است‌ و مسايل‌ سياسي‌ راتحليل‌ مي‌كند. 13- بامعناي‌ انتظارآشنااست‌ ووظايف‌ مسلمين‌ رادرزمان‌ غيبت‌ ازلحاظ مبارزات‌ سياسي‌مي‌داند. اقتصادي‌: 1- كار را عبادت‌ مي‌شماردوازتن‌پروري‌ وراحت‌طلبي‌ دوري‌ مي‌جويد. 2- ازوسايل‌ خودبه‌ خوبي‌ نگهداري‌ مي‌ كندوازتجمل‌گرايي‌ ومصرف‌زدگي‌ دوری می جوید. 3- باعشق‌ وعلاقه‌،پيگيروسخت‌كوش وظايف‌ شغلي‌ خودرابه‌ خوبي‌ ودرست انجام می دهد. 4- با منابع‌اقتصادي‌كشور،منطقه‌وجهان‌آشنايي‌داردوبراي‌توسعه‌آنهاتلاش‌ مي‌كند. 5- حقوق‌ مالكيت‌ فردي‌ واجتماعي‌ رامي‌ داندورعايت‌ مي‌ كند. 6- مشاغل‌ مولدومشروع‌ جامعه‌ خودرامي‌شناسدوبراي‌ دستيابي‌ به‌ آنها تلاش‌ مي‌كند. 7- براي‌ ارتقاء سطح‌ اقتصادي‌ خانواده‌ تلاش‌ مي‌كند. 8- احكام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ را مي‌داند و درحد وظيفه‌ به‌ آنها پايبنداست‌. 9- راههاي‌ كسب‌واستمرار استقلال‌ اقتصادي‌ كشوررامي‌داند. 10- منابع‌ مادي‌ وثروتهاي‌ ملي‌ را ازآن‌ خداوندومتعلق‌ به‌ همه‌ نسل‌ ها مي‌داند. 11- درفعاليتهاي‌ اقتصادي‌ از علم‌ اقتصاد استفاده‌ مي‌كند. 12- براي‌ تقويت‌ استقلال‌ اقتصادي‌ كشور،استفاده‌ از توليدات‌ داخلي‌ رادر مقايسه‌ با كالاهاي ‌مشابه‌ خارجي‌ افتخارمي‌داند و در ترويج‌ آن‌ مي‌كوشد. 13- مشاركت‌ در فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ راوظيفه‌ الهي‌،انساني‌وملي‌ مي‌داند. موضوع‌: اهداف‌ دوره‌ متوسطه‌ در ششصدوچهل‌ وهفتمين‌ جلسه‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ و پرورش‌ مورخ‌29/2/79 به‌ تصويب‌ رسيد .صحيح‌ است‌ ،به‌ مورداجرا گذاشته‌ شود. -------------------------------------------------------------------------------- 1- رعایت اصول 12 و 13 قانون اساسی برای اقلیت های دینی الزامی است.
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ساعت 23:11  توسط معاونت آموزشی   | 

نگاهی بر مراکز سمپاد

قال رسول الله (ص )

(( اَلنّاس مَعادن کَمعادن الذَهَب وَ الفضه     ))

((انسانها داراي استعدادهايي هستند همچون طلا و نقره.))

مقدمه 

بدون ترديد نظام خلقت الهي ، نظامي است ويژه و استثنايي و هر کس به گونه اي خاص و متفاوت از ديگري آفريده مي شود . [1] کودکان و نوجوانان از جهات مختلف ذهني ، جسمي ، عاطفي و رواني با هم تفاوت دارند. ما در زندگي روزمره خود عمدتاً به تفاوت هاي قابل ملاحظه يا معني دار توجه داشته، کساني را که به گونه اي کاملاً مشهود نسبت به ديگران تفاوت دارند ، استثنايي مي ناميم. مثلاً در کنار گروهي از افراد جامعه که به دلايلي از نظر ذهني دچار عقب ماندگي هستند ، عده اي نيز در جهت ديگر منحني هوشي قرار گرفته به درجات مختلف از نظر هوشي به طور قابل ملاحظه اي برتر از همسالان خود مي باشند. اما بايد توجه داشت که تفاوت بين فردي ، به خودي خود به معناي برتري و فضيلت نيست چرا که تنها معيار ارزش ها در نزد خالق انسانها تقواست .[2]  تقوا نيز کسب کردني و ارادي است و اگربه لطف و حکمت الهي فردي از بهره هوشي فوق العاده برخوردار مي شود ، قدر مسلم به همان ميزان مسئوليت بيشتري در زندگي اجتماعي متوجه او و والدين و مربيانش مي گردد. پروردگار متعال هر کس را به اندازه وسع و توانش مسؤول مي داند و بالطبع آناني که از ظرفيت ذهني بيشتري وقدرت تفكر فوق العاده اي برخوردار ند بيش ازديگران مسوول هستند. بنابراين شناخت و تعليم و تربيت صحيح افراد تيزهوش و پرورش استعدادها و خلاقيت هاي ذهني آنان به عنوان يک ضرورت و مسئوليت اجتماعي از اهم وظايف کارگزاران جامعه اسلامي و دست اندرکاران نظام آموزشي کشور است .

در دنياي پيچيده امروز که شاهد رقابت هاي بسيار فشرده جوامع مختلف در دستيابي به تکنولوژي برتر به مثابه منبع اصلي قدرت هستيم افراد تيزهوش و خلاق و صاحبان انديشه هاي نو و تفکر واگرا از گرانبهاترين سرمايه هاي هاي هر جامعه و ملتي هستند . اينک جامعه ما بيش از هر زمان ديگر نيازمند افراد هوشمند ، خلاق و نوآور است . هر چقدر جهاني که در آن زندگي مي کنيم پيچيده تر مي شود نياز به شناسايي و پرورش ذهن هاي خلاق و آفريننده بيشتر و شديدتر مي گردد . به همين دليل در دهه ي اخير مطالعات و تحقيقات مربوط به تيزهوشي و خلاقيت از مهم ترين مسائل در قلمرو روان شناسي آموزشگاهي بوده است . بدون شک در اين ارتباط در جامعه اسلامي ما بيشترين مسؤوليت بر عهده ي کارگزاران و مربيان آموزش و پرورش است که با علم و آگاهي محبت و صبوري نوباوگان و نوجوانان کشورمان را به گونه اي تربيت نمايندكه شايسته مقام خليفه اللهي بوده ودرنهايت درجه كمال انساني  ومعنوي آنان بتوانند سرنخ تکنولوژي برتر را به دست گرفته ، در برابر همه لجام گسيختگي هاي فرهنگي مقاوم باشند.
[1] - لقد خلقکم اطوارا ( سوره نوح ، آيه 14 )

 

[2] - ان اکرمکم عندالله اتقيکم ( سوره حجرات ، آيه 13)

3- لا تکلف الله نفساً الا وسعها ( سوره بقره ، آيه 286 )

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ساعت 22:48  توسط معاونت آموزشی   |